Giải bài 7.20 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người. Em hãy cho biết trong 10 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số người đã tăng trong 10 năm.

Số phần trăm tăng bằng tỉ số phần trăm số người tăng và số người năm 1989.

Lời giải chi tiết

 Tổng số người Mường đã tăng trong 10 năm là:

1 137 515 - 914 396 =223119 người.

Số người Mường Việt Nam tăng: \(223119:914396.100\%  \approx 24,4\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu