Lý thuyết Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Tỉ số và tỉ số phần trăm

a) Tỉ số

Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b  là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là ).

Chú ý: Ta thường dùng khái niệm tỉ số khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.

Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu %

 b) Tỉ số phần trăm

Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

2. Hai bài toán về tỉ số phần trăm

Bài toán 1: Giá trị m% của số a là giá trị phân số \(\frac{m}{100}\) của số a

Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{100}(m \in N^*)\)

Bài toán 2: Muốn tìm một số khi biết m% của nó bằng a, ta tính \(a: \frac{m}{100}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu