Trả lời Thử thách nhỏ trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải một tia không? Ta đó có phải là tia đối của tia AB không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ 2 điểm A, B.

- Xác định các điểm nằm khác phía B so với điểm A.

- Xác định tia AB.

Lời giải chi tiết

Tia AB là tia màu xanh.

Hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có là một tia (tia màu cam). Tia đó có là tia đối của AB.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu