Giải bài 8.8 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ tia Ax trước.

- Lấy điểm C trên tia Ax.

- Lấy điểm B trên tia Cx.

Lời giải chi tiết

 

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu