Trả lời Luyện tập 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm phân biệt A, B như hình 8.16.

Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

Điểm C nằm giữa hai điểm A và B

Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điềm B.

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía với điểm D không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy điểm C trên đoạn thẳng từ A đến B.

Lấy điểm D nằm bên phải điểm B.

Lời giải chi tiết

Từ hình vẽ ta thấy A và điểm B có nằm cùng phía với điểm D .


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu