Giải bài 8.7 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 8.22 và cho biết

a. Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b. Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c. Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Xác định các gốc và các tia tương ứng với các gốc đó.

Tia đối 

Lời giải chi tiết

 a. Có tất cả 12 tia đó là : Ax,AB,AC,Ay,Bx,BA,BC,By,Cx,CA,CB,Cy.

b. Điểm B nằm trên tia :Bx,BA,Cx,CA,CB,AB,AC,Ay,BC,By.

Các tia đối của:

Bx là BC,By

BA là BC,By

Cx là Cy

CA là Cy

CB là  Cy

AB là Ax

AC là Ax 

Ay là  Ax

BC là BA,Bx

By là BA,Bx

c. Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu