Trả lời Hoạt động trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy quan sát hình ảnh bên. Em có nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dùng thước kẻ để kẻ đường thẳng qua 3 điểm.

Lời giải chi tiết

Ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường thẳng hàng.

Quả lắc nằm giữa ngọn nến và bóng của quả lắc ở trên tường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu