Giải bài 8.6 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D 

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

 1. Đúng (điểm B nằm giữa A và D).

 

2. Đúng (A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D)

 

3. Sai vì điểm A và B nằm cùng phía so với điểm D.

4. Đúng

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu