Trả lời Luyện tập 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 8.20.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình.

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xác định gốc của các tia.

b) Xác định điểm nằm trên đường thẳng xy. Mỗi điểm trên xy chia xy thành 2 tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

a) Các tia trong hình là: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì điểm M có thuộc tia BA.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu