Trả lời Câu hỏi 1 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy quan sát hình và cho biết:

a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B?

c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát.

Lời giải chi tiết

a.D nằm giữa hai điểm B và C

b.Hai điểm D,C nằm cùng phía đối với điểm B

c.Hai điểm D,A nằm cùng phía đối với điểm E


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu