Lý thuyết Điểm nằm giữa hai điểm. Tia Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Điểm nằm giữa hai điểm. Tia Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Điểm nằm giữa 2 điểm

3 điểm A,B,C cùng nằm trên đường thẳng d như hình sau

Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C

2 điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C

2 điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B

2. Tia

+Tia Am gồm điểm A, điểm B và các điểm nằm cùng phía với B đối với A. Tia Am còn được kí hiệu là tia AB. Điểm A là điểm gốc của tia

+Điểm O nằm trên đường thẳng xy chia đường thẳng thành 2 phần. Mỗi phần đó cùng với điểm O làm thành một tia. Khi đó 2 tia Ox và Oy gọi là 2 tia đối nhau

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu