Trả lời Câu hỏi 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Quan sát hình 8.19 và đọc tên các tia trong hình vẽ.

b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xác định gốc của các tia.

b) Xác định điểm nằm trên đường thẳng xy. Mỗi điểm trên xy chia xy thành 2 tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

a.Các tia trong hình vẽ là : Ax , Ay , AB, Bx , By, BA.

b.Tia đối của Ax là Ay ,AB

Tia đối của Ay là Ax 

Tia đối của By là Bx ,BA

Tia đối của Bx là By

Tia đối của tia AB là Ax

Tia đối của tia BA là By.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu