Thử tài bạn trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Rút gọn các biểu thức

Đề bài

Rút gọn các biểu thức

a) \(M =  - 1 + \left| {4 - x} \right|\) với \(x \le 4\)

b) \(N = 5x + 4 - \left| { - 3x} \right|\) với \(x \le 0\)

c) \(P = \left| {1 - 2x} \right| + x - 5\) với \(x \ge \dfrac{1}{2}\)

Lời giải chi tiết

a) Với \(x ≤ 4\) thì \(4 – x ≥ 0\) nên \(\left| {4 - x} \right| = 4 - x \)

\(\Rightarrow M =  - 1 + 4 - x = 3 - x\)

b) Với \(x ≤ 0\) thì \(-3x ≥ 0\) nên \(\left| { - 3x} \right| =  - 3x\)

\( \Rightarrow N = 5x + 4 - \left| { - 3x} \right|\)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 5x + 4 - ( - 3x) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 5x + 4 + 3x = 8x + 4\)

c) Với \(x \ge \dfrac{1}{ 2}\) thì \(2.x \ge 2.\dfrac{1}{2} \Rightarrow 2x \ge 1\)

\(\Rightarrow 1 – 2x ≤ 0\) nên \(\left| {1 - 2x} \right| =  - (1 - 2x) =  - 1 + 2x\)

\(\Rightarrow P =  - 1 + 2x + x - 5 =  - 6 + 3x\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài