Giải Bài 8.53 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khi đặt thước đo góc để tâm của thước trùng với đỉnh O của góc xOy, Hùng thấy cạnh Ox đi qua vạch 110 ở vòng cung trong, cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài. Xem hình 8.31 và cho biết số đo của góc xOy bằng bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vạch a ở vòng cung ngoài tương ứng với vạch 180 – a ở vòng cung trong.

Lời giải chi tiết

Cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài, tương ứng với vạch 180 – 140 = 40 vòng cung trong

Vậy số đo của góc xOy là:

110\(^ \circ \)- 40\(^ \circ \) = 70\(^ \circ \).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu