Giải Bài 8.51 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đo các góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\) của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo các góc

Lời giải chi tiết

Ta đo được: \(\widehat {BAC} = 75^\circ ;\widehat {ACB} = 60^\circ ;\widehat {ABC} = 45^\circ \)

Vì 75 > 60 > 45 nên các góc sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: \(\widehat {BAC}\); \(\widehat {ACB}\); \(\widehat {ABC}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu