Giải Bài 8.50 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng thước đo góc để đo 4 góc đã nêu trong bài 8.49 rồi viết ra các cặp góc bằng nhau. Trong các góc đó, góc nào là góc nhọn? Góc nào là góc tù?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo các góc

-         Góc có số đo nhỏ hơn 90\(^ \circ \)và lớn hơn 0\(^ \circ \)là góc nhọn

-         Góc có số đo nhỏ hơn 180\(^ \circ \)và lớn hơn 90\(^ \circ \)là góc tù

Lời giải chi tiết

Các góc nhọn là: \(\widehat {xMy} = \widehat {x'My'} = {45^ \circ }\)

Các góc tù là: \(\widehat {x'My} = \widehat {xMy'} = {135^ \circ }\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu