Giải Bài 8.49 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kể tên tất cả 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tên 4 góc

Lời giải chi tiết

4 góc có đỉnh M( không kể các góc bẹt) là: \(\widehat {xMy};\widehat {xMy'};\widehat {x'My};\widehat {x'My'}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu