Giải Bài 8.52 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính tổng các số đo của ba góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng

Lời giải chi tiết

Tổng các số đo của ba góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\)là: \(45^\circ  + 60^\circ  + 75^\circ  = 180^\circ \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu