Giải Bài 8.48 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45\(^ \circ \), sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu