Giải Bài 7.34 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nồng độ phần trăm của nước muối là tỉ số phần trăm của số gam muối ăn và số gam nước muối. Nếu thêm 50 g muối ăn vào 350 g nước muối có nồng độ 10% thì thu được nước muối có nồng độ là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng muối trong 350 g nước muối ban đầu

Tính khối lượng muối sau khi thêm 50 g muối

Tính khối lượng nước muối sau khi tăng thêm

Lời giải chi tiết

Khối lượng muối trong vào 350 g nước muối có nồng độ 10% là:

350 . 10% = 35 (g)

Nồng độ phần trăm nước muối sau khi thêm 50 g muối là:

\(\frac{{35 + 50}}{{350 + 50}}.100\%  = 21,25\% \)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu