Giải Bài 7.29 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biển Chết (Dead Sea) là tên gọi của một hồ nước mặn ở Israel. Nước hồ này có độ mặn rất cao, trong mỗi lít nước có chứa tới 350 gam muối. Mặn như thế nên cá hay các loài thủy sinh vật lớn không thể sống trong nước Biển Chết (đó chính là lí do hồ có tên gọi là “ Dead Sea”). Cũng chính bởi độ mặn mà con người có thể nổi bồng bềnh trong nước Biển Chết.

Em hãy tính nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi lít nước sang gam nước

Tính nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết

Lời giải chi tiết

Đổi 1 l nước = 1000 g nước 

Nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết là:

\(\frac{{350}}{{1000}}.100\%  = 35\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu