Giải Bài 7.30 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 9%. Như vậy đóng băng 275 cm3 nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính thể tích tăng thêm

Tính thể tích sau khi đóng băng

Lời giải chi tiết

Thể tích tăng thêm là:

275. 9% = 24,75 (cm3)

Thể tích sau khi đóng băng là:

275 + 24,75 = 299, 75 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu