Giải Bài 7.25 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a)     45% của 300

b)    15% của 25,9

c)     2,8% của -50

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a% của b bằng \(\frac{{a.b}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

a)     45% của 300 bằng 45.300 : 100 = 135

b)    15% của 25,9 bằng 15. 25,9 : 100 = 3,885

c)     2,8% của -50 bằng 2,8 . (-50):100 = -1,4


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu