Giải Bài 7.31 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một tảng thịt khi lấy từ ngăn đá ra có cân nặng 2,5 kg. Sau khi rã đông, khối lượng của tảng thịt giảm 7%. Tính khối lượng tảng thịt sau khi rã đông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng giảm

Tính khối lượng tảng thịt sau khi rã đông

Lời giải chi tiết

Khối lượng của tảng thịt giảm:

2,5 . 7% = 0,175 (kg)

Khối lượng tảng thịt sau khi rã đông là:

2,5 – 0,175 = 2,325(kg)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu