Bài 6.55 trang 193 SBT đại số 10


Đề bài

Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là

    A. 79ο                  B. 112,5 ο

    C. 125,5ο             D. 87,5ο

Lời giải chi tiết

Cách 1. Tính trực tiếp.

\(\dfrac{{5\pi }}{8} = {\left( {\dfrac{{5\pi }}{8}.\dfrac{{180}}{\pi }} \right)^0} = 112,{5^0}\)

Cách 2. Ước lượng.

90o = π/2 < 5π/8 < 2π/3 = 120o.

Do các phương án A, C, D bị loại. Đáp án là B.

Đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.