Bài 6.46 trang 192 SBT đại số 10


Giải bài 6.46 trang 192 sách bài tập đại số 10. Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

LG a

 \(\sin {110^0}\cos{130^0}\tan{30^0}\cot {320^0}\);

Lời giải chi tiết:

Ta có:\(\sin {110^0} > 0;\cos{130^0} < 0;\) \(\tan{30^0} > 0;\cot {320^0} < 0\), do đó tích của chúng dương.

LG b

\(\sin ( - {50^0})\tan {170^0}{\rm{cos}}( - {91^0})\sin {530^0}\).

Lời giải chi tiết:

\(\sin ( - {50^0})=-\sin 50^0 < 0;\) \(\tan {170^0}{\rm{ < 0;cos}}( - {91^0}) < 0;\)

\(\sin {530^0} =\sin(360^0+170^0)\) \( =\sin 170^0 > 0\)

Do đó tích của chúng âm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.