Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10


Giải bài 6.43 trang 191 sách bài tập đại số 10. Tồn tại hay không góc...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tồn tại hay không góc \(\alpha \)sao cho

LG a

\(\sin \alpha  =  - 1\);

Lời giải chi tiết:

Có; chẳng hạn \(\alpha  =  - \dfrac{\pi }{2}\)

LG b

\({\rm{cos}}\alpha  = 0\)

Lời giải chi tiết:

Có; chẳng hạn \(\alpha  =  \dfrac{\pi }{2}\)

LG c

\(\sin \alpha  =  - 0,9\);

Lời giải chi tiết:

Có vì \( - 1 <  - 0,9 < 1\)

LG d

\(\cos \alpha  =  - 1,2\);

Lời giải chi tiết:

Không, vì -1,2 <-1.

LG e

\(\sin \alpha  = 1,3\);

Lời giải chi tiết:

Không, vì 1,3 > 1;

LG g

 \(\sin \alpha  =  - 2?\)

Lời giải chi tiết:

Không, vì -2 < -1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài