Bài 6.42 trang 191 SBT đại số 10


Giải bài 6.42 trang 191 sách bài tập đại số 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?

LG a

\(\sin (x + \dfrac{\pi }{2}) = \cos x\);

Lời giải chi tiết:

Đúng vì:

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right) = \sin \left[ {\pi - \left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right)} \right]\\
= \sin \left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) = \cos x
\end{array}\)

LG b

\(\cos(x + \dfrac{\pi }{2}) = \sin x\);

Lời giải chi tiết:

Sai vì:

\(\begin{array}{l}
\cos \left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right) = \cos \left[ {\pi - \left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right)} \right]\\
= - \cos \left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) = - \sin x
\end{array}\)

LG c

 \(\sin (x - \pi ) = \sin x\);

Lời giải chi tiết:

Sai vì:

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {x - \pi } \right) = \sin \left[ { - \left( {\pi - x} \right)} \right]\\
= - \sin \left( {\pi - x} \right) = - \sin x
\end{array}\)

LG d

\(\cos(x - \pi ) = \cos x\).

Lời giải chi tiết:

Sai vì:

\( \begin{array}{l}
\cos \left( {x - \pi } \right) = \cos \left[ { - \left( {\pi - x} \right)} \right]\\
= \cos \left( {\pi - x} \right) = - \cos x
\end{array}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.