Bài 6.45 trang 191 SBT đại số 10


Giải bài 6.45 trang 191 sách bài tập đại số 10. Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

LG a

\(\sin {40^0},\sin {90^0},\sin {220^0},\sin {10^0}\)

Giải chi tiết:

\(\sin {220^0} < \sin {10^0} < \sin {40^0} < \sin {90^0}\)

LG b

\({\rm{cos}}{15^0},{\rm{cos}}{0^0},{\rm{cos}}{90^0},{\rm{cos}}{138^0}\).

Giải chi tiết:

\({\rm{cos}}{138^0} < {\rm{cos}}{90^0} < {\rm{cos}}{15^0}{\rm{ < cos}}{0^0}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.