Bài 51 trang 27 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau tại \(\displaystyle x = 1; y = -1;  z = 3\)

a) \(\displaystyle ({x^2}y - 2{\rm{x}} - 2{\rm{z}})xy\) 

b) \(\displaystyle xyz + {{2{{\rm{x}}^2}y} \over {{y^2} + 1}}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x=x_0;y=y_0;z=z_0\) vào biểu thức rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết

a) Thay \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

 \(\displaystyle [1^2. (-1) – 2. 1 – 2. 3]. 1 (-1) \)\(\displaystyle = (-1 – 2 – 6). (-1) = (-9). (-1) = 9\)

Vậy giá trị của biểu thức  \(\displaystyle ({x^2}y - 2{\rm{x}} - 2{\rm{z}})xy\) tại \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) là \(9\).

b) Thay \(\displaystyle x = 1; y = -1;  z = 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

\(\displaystyle 1.\left( { - 1} \right).3 + {{{{2.1}^2}.( - 1)} \over {{{( - 1)}^2} + 1}} \)\(\displaystyle =  - 3 + {{ - 2} \over 2} =  - 3 + ( - 1) =  - 4\)

Vậy giá trị của biểu thức \(\displaystyle xyz + {{2{{\rm{x}}^2}y} \over {{y^2} + 1}}\) tại \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) là \(-4\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.