Bài 4.29 trang 109 SBT đại số 10


Đề bài

Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m.

\(mx - {m^2} > 2x - 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi bất phương trình về phương trình bậc nhất và biện luận

Lời giải chi tiết

\(mx - {m^2} > 2x - 4\) \( \Leftrightarrow (m - 2)x > (m - 2)(m + 2)\)

Nếu \(m > 2\) thì \(m - 2 > 0\), bất phương trình có nghiệm là \(x > m + 2\)

Nếu \(m < 2\) thì \(m - 2 < 0\), bất phương trình có nghiệm là \(x < m + 2\)

Nếu \(m = 2\) thì bất phương trình trở thành \(0x > 0\), bất phương trình vô nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.