Bài 4.27 trang 109 SBT đại số 10


Giải bài 4.27 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

LG a

\(\sqrt {{{(x - 4)}^2}(x + 1)}  > 0\);

Phương pháp giải:

Bình phương hai vế

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{{(x - 4)}^2}(x + 1)}  > 0\)\( \Leftrightarrow {(x - 4)^2}(x + 1) > 0\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 4 \ne 0\\x + 1 > 0\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 4\\x >  - 1\end{array} \right.\)

Tập nghiệm của bất phương trình là: \(( - 1;4) \cup (4; + \infty )\).

LG b

 \(\sqrt {{{(x + 2)}^2}(x - 3)}  > 0\)

Phương pháp giải:

Bình phương hai vế

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{{(x + 2)}^2}(x - 3)}  > 0\)\( \Leftrightarrow {(x + 2)^2}(x - 3) > 0\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + 2 \ne 0}\\{x - 3 > 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ne  - 2}\\{x > 3}\end{array}} \right.\)

Tập nghiệm của bất phương trình là: \((3; + \infty )\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.