Bài 4.16 trang 105 SBT đại số 10


Đề bài

Cho hàm số \(y = f(x)\) với tập xác đinh \(D\) . Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng

A. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là số lớn hơn mọi giá trị của hàm số

B. Nếu \(f(x) \le M,\forall x \in D\) thì M là giá trị lớn nhất của hàm số \(y = f(x)\)

C. số \(M = f({x_0})\) trong đó \({x_0} \in D\) là giá trị lớn nhất của hàm số \(y = f(x)\) nếu \(M > f(x)\) \(,\forall x \in D\)

D. Nếu tồn tại \({x_0} \in D\)sao cho \(M = f({x_0})\) và \(M \ge f(x)\) \(,\forall x \in D\) thì  M là giá trị lớn nhất của hàm số đã cho

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án

Lời giải chi tiết

A. vì số 2 lớn hơn mọi giá trị của hàm \(f(x) = \sin (x),D = R\), nhưng không phải là GTLN nên A sai

B. sai vì nếu xét hàm \(f(x) = \sin (x),D = R\) với \(M = 2\)

C. sai vì nếu \(M = f({x_0})\)thì không thể \(M > f(x)\), (\({x_0} \in D,x \in D\))

Vậy D đúng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.