Bài 4.11 trang 104 SBT đại số 10


Đề bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số sau trên tập xác định của nó

\(y = \sqrt {x - 1}  + \sqrt {5 - x} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

GTLN: Khai triển biểu thức, đưa hàm về dạng nhỏ hơn một số a nào đó: \(y \le a\)

          Thay giá trị a vào đề bài để xác định hàm lớn nhất khi nào

GTNN: Khai triển biểu thức, đưa hàm về dạng lớn hơn một số a nào đó: \(y \ge a\)

          Thay giá trị a vào đề bài để xác định hàm nhỏ nhất khi nào

Lời giải chi tiết

Vế phải có nghĩa khi \(1 \le x \le 5\).

Ta có: \({y^2} = {(\sqrt {x - 1}  + \sqrt {5 - x} )^2} = 4 + 2\sqrt {(x - 1)(5 - x)} \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{y^2} \ge 4,\forall x \in {\rm{[}}1;5]\\{y^2} \le 4 + (x - 1) + (5 - x) = 8\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y \ge 2\\y \le 2\sqrt 2 \end{array} \right.\forall x \in {\rm{[}}1;5]\)

Hơn nữa : \(y = 2\) \( \Leftrightarrow (x - 1)(5 - x) = 0\) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 5\end{array} \right.\)
\(y = 2\sqrt 2 \) \( \Leftrightarrow x - 1 = 5 - x\) \( \Leftrightarrow x = 3\)

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng \(2\sqrt 2 \)khi \(x = 3\), giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 2 khi \(x = 1\) hoặc \(x = 5\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Bất đẳng thức

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài