Bài 4.15 trang 104 SBT đại số 10


Đề bài

Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng

A. \(a < b \Rightarrow \sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}\)                 B. \(a < b \Rightarrow \sqrt a  < \sqrt b \)

C. \(a < b \Rightarrow {a^2} < {b^2}\)                    D. \(a < b \Rightarrow \dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án và loại trừ

Lời giải chi tiết

B,C,D sai vì còn trường hợp \(a < b < 0\)

Vậy đáp án A đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.