Bài 3.74 trang 169 SBT hình học 10


Giải bài 3.74 trang 169 sách bài tập hình học 10. Góc giữa hai đường thẳng...

Đề bài

Góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}:x + 2y + 4 = 0\) và \({\Delta _2}:x - 3y + 6 = 0\) có số đo là:

A. \({30^0}\) 

B. \({60^0}\) 

C. \({45^0}\) 

D. \({23^0}12'\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\cos \left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = \dfrac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}\) 

Lời giải chi tiết

\({\Delta _1}\) có VTCP \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {1;2} \right)\), \({\Delta _2}\) có VTCP \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1; - 3} \right)\) 

Khi đó \(\cos(\Delta _1,\Delta _2)\)  \( = \dfrac{{\left| {1.1 - 2.3} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {2^2}} .\sqrt {{1^2} + {3^2}} }} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\) \( \Rightarrow \left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right) = {45^0}\) 

Vậy góc giữa hai đường thẳng bằng \({45^0}\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài