Bài 3.68 trang 169 SBT hình học 10


Đề bài

Cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 2 - t\end{array} \right.\). Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng \(\Delta \)?

A. \(\left( {1;1} \right)\) 

B. \(\left( {0; - 2} \right)\) 

C. \(\left( {1; - 1} \right)\) 

D. \(\left( { - 1;1} \right)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biến đổi \(\Delta \) về dạng tổng quát.

- Thay tọa độ các điểm vào phương trình và kiểm tra.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 2 - t\end{array} \right.\) \( \Rightarrow y = 2 - x\) \( \Leftrightarrow x + y - 2 = 0\) 

Đáp án A: Dễ thấy \(1 + 1 - 2 = 0\) nên \(\left( {1;1} \right) \in \Delta \).

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.