Giải Bài 3.40 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Ta đã biết: Nếu hai số nguyên a và b cùng chia hết cho số nguyên c thì a + b và a – b cũng chia hết cho c. Hãy sử dụng kết quả đó để tìm số nguyên x sao cho x + 5 chia hết cho x (nói cách khác: x là ước của x + 5).

Đề bài

Ta đã biết: Nếu hai số nguyên a và b cùng chia hết cho số nguyên c thì a + b và a – b cũng chia hết cho c. Hãy sử dụng kết quả đó để tìm số nguyên x sao cho x + 5 chia hết cho x (nói cách khác: x là ước của x + 5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý rằng x ⁝ x ( với mọi x khác 0)

Sử dụng tính chất chia hết của 1 hiệu

Lời giải chi tiết

Theo đề bài (x + 5) ⁝ x

Mà x ⁝ x

Do đó: [(x + 5) – x] ⁝x (tính chất chia hết của 1 hiệu)

            [(x – x) + 5] ⁝x 

                      5 ⁝ x

Ta có x là ước của 5.

Các ước của 5 là: -5; -1; 1; 5 nên x ∈ {-5; -1; 1; 5}

Vậy x ∈ {-5; -1; 1; 5}.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.8 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí