Giải Bài 3.35 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện phép chia:

a) 735: (-5);    b) (-528): (-12);    c) (-2 020): 101.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia 2 số nguyên trái dấu được kết quả âm

Chia 2 số nguyên cùng dấu được kết quả dương

Lời giải chi tiết

a) 735: (-5) = - (735: 5) = - 147

b) (-528): (-12) = 528: 12 = 44

c) (- 2 020): 101 = - (2 020: 101) = - 20

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hỏi bài