Giải Bài 3.39 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy phân tích số 21 thành tích của hai số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý trường hợp 21 là tích của 2 số nguyên âm

Lời giải chi tiết

Ta có: 21 = 3. 7 = (-3). (-7) = 1. 21 = (-1). (-21)

Vậy 21 có 4 cách phân tích thành tích của hai số nguyên.

Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài