Giải Bài 3.39 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy phân tích số 21 thành tích của hai số nguyên.

Đề bài

Hãy phân tích số 21 thành tích của hai số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý trường hợp 21 là tích của 2 số nguyên âm

Lời giải chi tiết

Ta có: 21 = 3. 7 = (-3). (-7) = 1. 21 = (-1). (-21)

Vậy 21 có 4 cách phân tích thành tích của hai số nguyên.

Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí