Bài 3.14 trang 148 SBT hình học 10


Đề bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm \(M(2;5)\) và cách đều hai điểm \(A(-1;2)\) và \(B(5;4)\).

Lời giải chi tiết

Gọi đường thẳng \(d\) cần tìm có phương trình dạng \(ax + by + c = 0\).

\(d\) đi qua \(M\left( {2;5} \right)\) nên \(2a + 5b + c = 0\) \( \Leftrightarrow c =  - 2a - 5b\).

Khi đó \(d:ax + by - 2a - 5b = 0\).

\(d\left( {A,d} \right) = d\left( {B,d} \right)\) \( \Leftrightarrow \dfrac{{\left| { - a + 2b - 2a - 5b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }} = \dfrac{{\left| {5a + 4b - 2a - 5b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}\)

\( \Leftrightarrow \left| { - 3a - 3b} \right| = \left| {3a - b} \right|\) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - 3a - 3b = 3a - b\\ - 3a - 3b =  - \left( {3a - b} \right)\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}6a =  - 2b\\b = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3a =  - b\\b = 0\end{array} \right.\)

TH1: \(3a =  - b\), chọn \(a = 1 \Rightarrow b =  - 3\) ta có phương trình \(x - 3y + 13 = 0\).

TH2: \(b = 0\), chọn \(a = 1\) ta được phương trình \(x - 2 = 0\).

Vậy \({d_1}:x - 3y + 13 = 0\), \({d_2}:x - 2 = 0\).

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài