Bài 3.1 trang 146 SBT hình học 10


Giải bài 3.1 trang 146 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình tham số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

LG a

d đi qua điểm \(A(-5;-2)\) và có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (4; - 3)\) ;

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(d\) đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và nhận \(\overrightarrow u  = \left( {a;b} \right)\) làm VTCP thì \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\end{array} \right.\).

Giải chi tiết:

Đường thẳng \(d\) đi qua \(A\left( { - 5; - 2} \right)\) và có VTCP \(\overrightarrow u  = \left( {4; - 3} \right)\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 5 + 4t\\y =  - 2 - 3t\end{array} \right.\)

LG b

d đi qua hai điểm \(A\left( {\sqrt 3 ;1} \right)\) và \(B\left( {2 + \sqrt 3 ;4} \right)\).

Phương pháp giải:

Tìm VTCP và viết phương trình theo công thức \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\end{array} \right.\).

Giải chi tiết:

 Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;3} \right)\) và đường thẳng \(d\) đi qua \(A\left( {\sqrt 3 ;1} \right)\) và nhận \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;3} \right)\) làm VTCP nên \(d\) có phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x = \sqrt 3  + 2t\\y = 1 + 3t\end{array} \right.\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.