Bài 3.11 trang 148 SBT hình học 10


Đề bài

Tính bán kính của đường tròn có tâm là điểm \(I(1;5)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :4x - 3y + 1 = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc với đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) nếu và chỉ nếu \(d\left( {I,\Delta } \right) = R\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(R = d(I,\Delta ) = \dfrac{{\left| {4 - 15 + 1} \right|}}{{\sqrt {16 + 9} }} = 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.