Bài 31 trang 24 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính tổng của hai đa thức sau:

a) \({\rm{}}5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}{y^2} + xy\) và \({\rm{x}}y - {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{y^2}\)

b) \({x^2} + {y^2} + {z^2}\) và \({{\rm{x}}^2} - {y^2} + {z^2}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm như sau:

Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc

Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc)

Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Lời giải chi tiết

\( {\rm{a}})\,(5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}{y^2} + xy) \)\(+ \left( {{\rm{x}}y - {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{y^2}} \right) \)

\( = 5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}{y^2} + xy + {\rm{x}}y \)\(- {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{y^2} \)

\( = 5{{\rm{x}}^2}y + (-5 x{y^2}+5xy^2) \)\(+ (xy+xy) - {x^2}{y^2} \)

\( = 5{{\rm{x}}^2}y + (-5 + 5)x{y^2} \)\(+ (1 + 1)xy - {x^2}{y^2} \)

\( = 5{{\rm{x}}^2}y + 2{\rm{x}}y - {x^2}{y^2} \)

\( b)\,\left( {{x^2} + {y^2} + {z^2}} \right) + \left( {{{\rm{x}}^2} - {y^2} + {z^2}} \right) \)

\( = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {{\rm{x}}^2} - {y^2} + {z^2} \)

\( = (x^2+x^2) + (y^2-y^2) + (z^2+z^2) \)

\( = (1+1)x^2+ 0 + (1+1)z^2 \)

\( = 2{{\rm{x}}^2} + 2{{\rm{z}}^2} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Cộng, trừ đa thức

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.