Bài 3 trang 60 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 3 trang 60 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính f(-5); f (-4)....

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{3}{4}x\). Tính

\(f\left( { - 5} \right)\); \(f\left( { - 4} \right)\); \(f\left( { - 1} \right)\); \(f\left( 0 \right)\); \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right)\);

\(f\left( 1 \right)\); \(f\left( 2 \right)\); \(f\left( 4 \right)\);  \(f\left( a \right)\); \(f\left( {a + 1} \right)\).  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(f\left( {{x_o}} \right)\) bằng cách thay \(x = {x_o}\) vào \(f\left( {{x}} \right)\). 

Lời giải chi tiết

\(f\left( { - 5} \right) = \dfrac{3}{4}.\left( { - 5} \right) =  -  \dfrac{{15}}{4}\)

\(f\left( { - 4} \right) =  \dfrac{3}{4}.\left( { - 4} \right) =  - 3\)

\(f\left( { - 1} \right) = \dfrac{3}{4}.\left( { - 1} \right) =  - \dfrac{3}{4}\)

\(f\left( 0 \right) = \dfrac{3}{4}.0 = 0\)

\(\displaystyle f\left( {{1 \over 2}} \right) = \dfrac{3}{4}.\dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{ 8}\)

\(f\left( 1 \right) = \dfrac{3}{4}.1 = \dfrac{3}{4}\)

\(f\left( 2 \right) = \dfrac{3}{4}.2 = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{ 2}\)

\(f\left( 4 \right) = \dfrac{3}{4}.4 = 3\)

\(f\left( a \right) = \dfrac{3}{4}a\)

\(f\left( {a + 1} \right) = \dfrac{3}{4}.\left( {a + 1} \right) = \dfrac{{3a + 3}}{4}\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài