Bài 28 trang 23 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Viết đa thức \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x\) thành:

a) Tổng của hai đa thức

b) Hiệu của hai đa thức. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi đa thức đã cho bằng cách sử dụng quy tắc dấu ngoặc để có tổng hiệu hai đa thức. 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a){{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x \cr 
& = (x^5 + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2}) + ( - {x^4} + 1 - x) \cr} \)

b) \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^4} + 1 - x \)

\(= ({x^5} + 2{{\rm{x}}^4} + 1) - (3{{\rm{x}}^2} + {x^4} + x)\)

Chú ý: Bài toán có nhiều đáp án khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.