Bài 25 trang 23 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) \({\rm{}}5{\rm{x}}{{\rm{y}}^2}{\rm{ + 2x}}y - 3{\rm{x}}{y^2}\) tại \(x = -2; y = -1\)

b) \({x^2}{y^2} + {x^4}{y^4} + {x^6}{y^6}\) tại \(x =1; y =-1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x=x_0;y=y_0\) vào các đa thức rồi tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = -2; y = -1\) vào đa thức ta có:

\(5.( - 2){( - 1)^2} + 2.( - 2).( - 1) \)\(- 3.( - 2).{( - 1)^2} \) 
\( = 5.( - 2).1 + 4 - 3.( - 2).1 \)\(= - 10 + 4 + 6 = 0  \)

Vậy giá trị của đa thức đã cho tại \(x = -2; y = -1\) là \(0\).

b) Thay \(x = 1; y = -1\) vào đa thức ta có:

\({1^2}.{( - 1)^2} + {1^4}.{( - 1)^4} \)\(+ {1^6}.{( - 1)^6} \)

\(= 1.1 + 1.1 + 1.1 = 3\)

Vậy giá trị của đa thức đã cho tại \(x = 1; y = -1\) là \(3\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đa thức

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.