Bài 27 trang 23 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Thu gọn các đa thức sau: 

a) \(\displaystyle {\rm{}}{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} - x{y^6}\) 

b) \(\displaystyle {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)\(- {z^4} - 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu gọn đa thức theo các bước sau:

+) Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau

+) Cộng trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle \eqalign{
& {\rm{a}})\,{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} - x{y^6} \cr &= x^6 + (x^2y^5 + x^2y^5) + (xy^6 – xy^6)\cr
& = {x^6} + (1 + 1){x^2}{y^5} + (1 - 1)x{y^6} \cr 
& = {x^6} + 2{{\rm{x}}^2}{y^5} \cr} \)

b) \(\displaystyle {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)\(- {z^4} - 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

\(= (\dfrac{1}{2}.x^2y^3 – x^2y^3) + (3x^2y^2z^2 – 3x^2y^2z^2) – z^4\)

\(\displaystyle = \left( {{1 \over 2} - 1} \right){x^2}{y^3} \)\(+ (3 - 3){x^2}{y^2}{z^2} - {z^4} \)

\(\displaystyle =  - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {z^4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đa thức

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài