CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Bình chọn:
3.9 trên 66 phiếu
Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 10 trang 54 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11. Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng α và β. Một mặt phẳng λ cắt α và β lần lượt theo các giao tuyến a và b...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R, S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng thì

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 60 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 60 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 60 SGK Hình học 11. Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng....

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 60 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 60 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung đểm của các cạnh AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 61 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 61 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 61 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD. ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M. Cho (α) là mặt phẳng qua M, song song với hai đường thẳng AC và BD

Xem chi tiết
Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng song song α và β. Đường thẳng d nằm trong α (h.2.47). Hỏi d và β có điểm chung không?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC. Hãy dựng mặt phẳng (α) qua trung điểm I của đoạn SA và song song với mặt phẳng (ABC)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11. Phát biểu định lý Ta-lét trong hình học phẳng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 71 SGK Hình học 11. Hãy xác định giao điểm D' của đường thẳng d với mặt phẳng (A'B'C')

Xem chi tiết
Bài 2 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B'C'

Xem chi tiết
Bài 3 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (BDA') và (B'D'C) song song với nhau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11. Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài