CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72

Giải trang 72 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 75 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 75

Giải trang 75 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 79 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 79

Giải trang 79 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 27

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 82 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 82

Giải trang 82 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 85 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 85

Giải trang 85 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 88 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 88

Giải trang 88 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 30

Xem chi tiết
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 91 Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 91

Giải trang 91 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 31

Xem chi tiết
Mục kiến thức cần nhớ  (Phần học theo SGK) - Trang 96 Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 96

Giải trang 96 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 32.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài